zasadapareto.pl

Świat będzie taki jaki sobie zrobimy                                             
                                                   Strona w trakcie przejścia do www.wwalbrzychu24.pl                                                                                                                         Europa Niewolników

Nasza Narodowa Polska Katolicka 

Z Deklaracji Paryskiej 2017:

Europa – z całym swoim bogactwem i wspaniałością – zagrożona jest jednak fałszywym rozumieniem samej siebie. Owa fałszywa Europa uważa, że w swoim obecnym kształcie stanowi wypełnienie naszej cywilizacji; tymczasem tak naprawdę chce zająć nasz dom. Ma skłonność do przesady i zniekształca autentyczne cnoty europejskie, podczas gdy sama jest ślepa na swoje wady. Zadowolona z siebie – posługując się jednostronnymi karykaturami naszej historii – fałszywa Europa tkwi w uporczywym uprzedzeniu w stosunku do własnej przeszłości. Jej orędownicy to sieroty z wyboru, ludzie, którzy zakładają, że sieroctwo – bycie bezdomnym – jest jakimś szlachetnym osiągnięciem. W ten sposób fałszywa Europa szczyci się, że stanowi zapowiedź uniwersalnej wspólnoty – która nie jest ani uniwersalna, ani nie jest wspólnotą.

      FAŁSZYWE USTROJE  FAŁSZYWE RELIGIE !

    DOBRZE WYBIERAJMY 2018!

Strona w trakcie przeprowadzki na: www.wwalbrzychu24.pl

  Dobrze Wybierajmy

grzech to przestępstwo, przestępstwo to grzech - popełnia się przez działanie jak i przez zaniechanie

„Zakorzeniła się na świecie słabość, wydając świat na łup niegodziwców, którzy bezpiecznie nim władają, bo wiedzą, że ludzie, w trosce o dostąpienie raju, skłonni są bardziej do znoszenia krzywd, niż do ich pomszczenia.”

"Książę" 1532 r.

 Niccolo Machiavelli   

Z EWANGELII św. Mateusza 18,15-17

„UPOMNIENIE BRATERSKIE
 Jeśliby zaś zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, a upomnij go w cztery oczy.
I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. Ale jeżeli ciebie nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa. A jeżeliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi. A jeżeliby i Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin...”

Szanowni Przyjaciele!

Serdecznie dziękujemy za Waszą pomoc w świątecznej zbiórce Radia Wnet w ramach portalu wspieram.to! Udało nam się uzbierać aż 61 519zł, ta kwota w znacznej części składa się z wpłat dokonanych przez naszych zdeklarowanych Przyjaciół. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak duży odzew na nasze prośby ze strony Kręgu.

Z wyrazami szacunku, Krzysztof Skowroński wraz z zespołem Radia Wnet

7 PRZYKAZANIE – NIE KRADNIJ – PRYWATNYCH DÓBR, POSZANOWANIA OSÓB I ICH DÓBR

Katechizm Kościoła Katolickiego Rozdział III
- Nauka Społeczna Kościoła 2425:

„Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z „komunizmem” bądź „socjalizmem”. Ponadto odrzucił w praktyce „kapitalizmu” indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką.”

Z Marszu Dla Życia w Wałbrzychu - Przyszłość będzie taka jaką sobie zrobimy.

WRW
 
WIARA-RODZINA-WŁASNOŚĆ  


na 78 lat
od uśpienia Narodu Polski 

- budzimy razem www.pobudka.org !

Polskie Radio Lwów 
w soboty w godz. 09-12

DLACZEGO?

W Wałbrzychu kiedy wchodzę do banku..."Alior", który za wpłatę 10 zł pobiera 8 zł prowizji i witam się tradycyjnym "Szczęść Boże!", odpowiadają mi: "Dzień Dobry!". Dla kogo dobry, to dobry. Kiedy wchodzę do biblioteki na Podzamczu i wymawiam to samo pozdrowienie to nic mi nie odpowiadają. Milczą zawstydzeni. Bo wyświetlają "sprośne filmy". Pamiętamy kiedy nastąpiło Zbawienie Świata przez Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, bo wszyscy podążamy z koszyczkami Wielkanocnymi do Kościoła. Ale nie pamiętamy, że 7 wieków później urodził się tylko człowiek i zrobił sobie religię. Nie pamiętamy, że później urodzili się znowu tylko ludzie, którzy zrobili sobie też inne religie. Pamiętamy o czasach Oświecenia, po których nastąpiły tragedie wojenne i straszliwe rewolucje, bo urodzili się ludzie, którzy zrobili dla wszystkich "fałszywe złe ustroje". Pamiętamy o kolonizowaniu świata przez Niemców, Francuzów, Holendrów, ale nie pamiętamy, że wyzuci z zasad moralnych i etycznych zrobili sobie samym - bo nie dla mnie, czy dla ciebie, nie za darmo, organizację w nazwie "europejską", lecz kiedy przystępowaliśmy do niej w roku 2004, mieliśmy zaledwie do czynienia tylko ze wspólnotą europejską, a dopiero w roku 2007 zawiązano tzw. "Unię Europejską". Na których prawach, tych z 2004, czy tych z 2007. Trudno uznać, że jej stolicą jest Bruksela, a nie Warszawa, a jeszcze trudniej uznać, że jej przywódcą jest córka NRD-owskiego pastora, która spuściła zasłonę milczenia, co do skutków II Wojny Światowej. Pamiętamy rok 1989 r. ale nie pamiętamy, że przed nim byliśmy pod zaborem rosyjskim, a po nim jesteśmy pod zaborem rosyjskim i niemieckim. Co do pierwszego, dowodem są ich fundacje i służby specjalne, a co do drugiego ich media i też służby specjalne. To zaborcy Polski na terenie Polski! Co myślą Polacy, którzy po 1989 r. oddawali na nich głosy w zapomnieniu o swoich katolickich korzeniach? Myśleli o półkach sklepowych w niemieckim "Lidlu" w godzinie otwarcia z ofertą dwóch rzadkich, poszukiwanych, a tanich egzemplarzy - i reklamie o "bezinwazyjnym przedłużaniu rzęs"? Do ubogacania się nie służą reklamy, ale praca rozumu i rąk. Czy towar powinien być w sprzedaży ciągłej, czy w reglamentowanej? W tym minimarkecie jest taki "żywioł", który jeszcze przy żadnych Wyborach nie zaistniał. Aby zaistniał, trzeba powiedzieć Polakom, że dopiero dwie mamy polskie telewizje - TV Republika i TV TRWAM. Ich nie znajdujemy w lewicowych, czyli marksistowskich, czyli ateistycznych, czyli pogańskich platformach TVN czy Polsat, a TVP jest w budowie, więc skąd ma być znana prawda? Prawda doświadczana tylko okiem i uchem - "ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało" - dotyczyła czasu, w którym nie było "złych mediów". Aby zaistniał boski żywioł w 2018, czyniąc znak Krzyża Świętego nie zapominajmy o NIM według oka, ucha, serca, rozumu i Ducha Świętego Amen!

                                                                        Ryszard Wieczorek

 Na 300 - lecie Korony Jasnogórskiej Pani - Królowej Polski

                                                          Inicjatywa Katolicka 2018

                                                                      25.08.2017 Wałbrzych

Dlaczego rządzą marksiści "nowej globalnej etyki",
a nie demokratycznie wybrane rządy?

W BOGU NADZIEJA!

Dlaczego?

Dlaczego?

06.09.2017



Apel - Przesłanie do Ludzi Dobrej Woli!

 

Dr Aldona Ciborowska

Nowa Globalna Etyka – Język i Narzędzia

     „W wymiarze kultury, etyki, polityki z jakim zagadnieniem mamy obecnie do czynienia? Co to jest globalna etyka? Etyką uniwersalną jest czynić dobro a unikać zła, mamy Dekalog i mamy przykazanie miłości i to czynienie dobra i unikanie zła pozostawia nas w bardzo dużej wolności, ponieważ nie określa gdzie masz czynić to dobro. Nowa globalna etyka została wymyślona przez inżynierów społecznych i oznacza, że nie mamy już myśleć o sobie, iż jesteśmy osobami, tylko popędem seksualnym czyli nastąpiło zredefiniowanie pojęcia człowieczeństwa. My w 1989 r. zostaliśmy wprowadzeni w system etyczny, który jest sprzeczny z naszą tradycją kulturową, zostaliśmy włożeni w neomarksizm, ponieważ wtedy zachód był już pod dużym oddziaływaniem idei neomarksistowskiej, bardziej radykalnej od samego marksizmu, ponieważ głosili doprowadzenie do nicości i chaosu. Tak myślą neomarksiści. Marksiści myśleli jeszcze o tym, że jest materia, natomiast neomarksiści, którzy opanowali instytucje organizacji międzynarodowych ONZ i o tym mówi i pisze Margaret Peters http://www.solidarni2010.pl/16264-polecamy-najnowsza-ksiazke-margaret-petersnbspnbsp8222gender---swiatowa-norma-polityczna-i-kulturowa8221.html,
że nowa globalna etyka jest taką obręczą w kształcie koła, w środku którego jest ONZ, do której prowadzą różne organizacje pozarządowe, które podzielają tą nowa globalną etykę, wzniesioną na zupełnie innym pojmowaniu człowieczeństwa – człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi. U podstaw tego myślenia jest zaprzeczenie prawdy o człowieku i kompletne odwrócenie tego, czego my się dowiadujemy z Księgi Rodzaju.

Jak możemy to odnieść do rzeczywistości realnej? W 2004 r. została wydana Encyklopedia Prawa, przygotowana przez prawników Uniwersytetu Wrocławskiego, wydana przez Wydawnictwo Becka  https://www.ksiegarnia.beck.pl/  i jeśli sprawdzimy czy istnieje w niej słowo „dżender” to nie istnieje. To jest właśnie słowo nowej globalnej etyki, ten nowy język. To powoduje, że na kobietę i mężczyznę nie patrzymy już jak na osoby, które się rodzą kobietą i mężczyzną, tylko dżender dyskutuje z faktem płci i Margaret Peters twierdzi w wykładzie „Osoba i obywatel – bunt i pojednanie” w Krakowie, do odsłuchania w internecie  https://www.youtube.com/watch?v=2H9nW9nLrE0,
że za tym stoją środowiska homoseksualne i feministyczne, które znajdują się na szczytach ONZ. Dżender właśnie stał się redefinicją człowieczeństwa, za nim idą prawa tzw. równościowe, że kobieta i mężczyzna w tym sensie mają być równe sobie, że skutki współżycia dla kobiety i mężczyzny mają być takie same, to znaczy, że mężczyzna który podejmuje współżycie seksualne nie zachodzi w ciążę i kobieta też. Jest pomyślana jako ktoś kto ma być na rynku pracy na równi z mężczyzną, bo to o to chodzi, ma mieć dostęp do środków antykoncepcyjnych, do tzw. „bezpiecznej aborcji” właśnie dlatego, żeby być na równi z mężczyzną. To dlatego jest tak forsowane tzw. „prawo do aborcji”, na które Papież Jan Paweł II zareagował na konferencji w Kairze i powołał Papieską Akademię Życia, aby nie dopuścić do redefinicji prawa, bo prawo do aborcji nie jest żadnym prawem. Mamy do czynienia z rewolucją, która koniecznie chce dopuścić aborcję do usankcjonowania jej jako prawo, które stanie się bezprawiem. Kobieta ma być zrównana na rynku pracy z mężczyzną i dlatego należą się jej prawa seksualne i reprodukcyjne i coś takiego w celach zrównoważonego rozwoju występuje. Zostało to przyjęte przez ONZ w 2015 r. jako 3 i 4 cel i zawierające zdrowie seksualne i reprodukcyjne z zachowaniem prawa do antykoncepcji i tzw. prawa do bezpiecznej aborcji. Kolejnym słowem globalnej etyki jest jakość życia, negująca pojęcie szczęścia człowieka, który jest osobą niepełnosprawną, że w rozumieniu ideologów jakość życia osoby niepełnosprawnej i ubogiej jest zła i żeby się takie osoby nie rozmnażały w swoim ubóstwie, a ich jakość życia nie jest najpiękniejsza. Stąd mamy te prawa do bezprawia forsowane w Afryce, gdzie jest już skrajne ubóstwo. Margaret Peters pisze o tym w „20 lat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce”. Nowa globalna etyka to tzw. „ekoseksdżendero” wyrażający się w przekonaniu, że Ziemia „Gaja” ma wielką potrzebę ochrony Ziemi. To jest ukazywane na „międzynarodowych konferencjach zarządzania globalnego”, bo tak się to nazywa, publikowanych w internecie, z cechami ruchu rewolucyjnego idącego przez ONZ. Mówi on np. o depopulacji poprzez szczepionki, jako o warunku obniżenia emisji dwutlenku węgla. Aby zredukować emisję do zera są cztery czynniki które na to wpływają, m.in. populacja, czyli obniżenie ludności na świecie, poprzez antykoncepcję, aborcję oraz przy pomocy szczepionek.

W latach 70-tych ONZ ogłosiła „Święto Ziemi”, a w 2010 to święto już się przemieniło na „święto matki ziemi” i te językowe sprawy są niezwykle istotne, że my możemy mówić w pewnych metaforach natomiast tutaj nie chodzi o metaforę, ale o zupełne przeorientowanie myślowe, w którym to człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi. Takie jest myślenie neomarksistów i postmodernistów, którzy wchodzą w taką dykcję alarmistyczną, że jest bardzo źle, że planecie zagraża jakaś katastrofa. Jedna wypowiedź nie jednego profesora niszczy te niszczące tezy. Brzmi ona: „jeden wybuch wulkanu załatwia te wszystkie sprawy”. Margaret Peters nazywa tych neomarksistów i postmodernistów „agentami zmian”, którzy w życie i prawo międzynarodowe wprowadzili te nowe pojęcia i dlatego w wymienionej Encyklopedii Prawa nie znajdziemy także pojęcia „orientacja seksualna”, czy „demokracja uczestnicząca”. W praktyce my to boleśnie odczuwamy, kiedy jakieś organizacje pozarządowe recenzują rząd. Ta „demokracja uczestnicząca” jest tak pomyślana, że ona dekonstruuje, rozkłada tradycyjne rozumienie pojęć kobiety i mężczyzny - m in. przez Judith Butler z USA - stwarza taki język, który na nowo opisuje rzeczywistość wcześniej nie istniejącą, powstającą w umysłach inżynierów społecznych.

„Transgresja” to następne słowo z języka nowej globalnej etyki oznaczające przekraczanie granic rzeczywistości i burzenie prawdy powszechnej. Biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, teraz jedną z jego odmian jest okultyzm, który rządzi na deskach teatralnych. W raporcie nr 305 Margaret cytuje dokument ONZ:

„transformacja jest naszym głównym słowem - twierdzi Sekretariat Generalny w swoim raporcie-syntezie, którego tytuł zawiera slogan „przemieniajmy nasze życie”- transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 r. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur i samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Cała ludzkość powinna zostać zrównoważona”

Maksymilian Kolbe w 1917 zobaczył na Placu Św. Piotra w Rzymie pochód „masonerii” z napisami, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a Papież będzie jego sługą. W tym czasie właśnie Maksymilian bardzo się przejął i założył Rycerstwo Niepokalanej, ale jednocześnie pragnieniem jego było, aby zatknąć sztandary Niepokalanej wszędzie, na każdej instytucji.

Mamy sprawę obrony życia poczętych i nie narodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których jest zdrowie seksualne i reprodukcyjne, czyli te „uprawnienia” do tzw. bezpiecznej aborcji i teraz wydaje mi się, że jest to nasze wielkie zobowiązanie wobec Maksymiliana Kolbe, wobec Jana Pawła II, który mówił, że o wiele większy totalitaryzm i bardziej groźny od komunizmu i nazizmu współcześnie idzie przez prawa człowieka. Osoby Maksymiliana i Jana Pawła II były pewne, że Chrystus jest Prawdą, nie żadne filozofie tylko Chrystus. Obaj byli kapłanami Maryjnymi i że może właśnie przychodzi taki moment i Margaret również o tym pisze w broszurce, która wyszła u Sióstr Loretanek „Osoba i obywatel bunt i pojednanie”, że przyszedł taki czas, iż mając narzędzia rozeznania, a to są właśnie publikacje Margaret Peters dostępne w Wydawnictwie Sióstr Loretanek i moje również przepisane kilka tys. stron rozmowy z ks. prof. Tadeuszem Guz w „Radio Maryja”, w pierwszym tomie jest sporo o nowej lewicy i wydaje mi się, że przyszedł taki moment, że trzeba pozatykać te Sztandary Maryjne. W sercu każdego z nas rodzi się pytanie jak to mamy robić? Nie wolno nam uciekać przed prawdą do takich cichych domków, ciepłych i wygodnych, w których nikt nas nie skrytykuje, dlatego że jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Myślę, że Św. Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników, te wszystkie ofiary tych naszych świętych nie mogą zostać zaprzepaszczone, a tych wątków się nie porusza przy ustanawianiu tzw. „prawa do aborcji” i czy ktokolwiek pomyślał o tym, że osoby które umrą z tym grzechem mogą nie zobaczyć Boga? Mogą nie być w Niebie? Walczymy również o życie wieczne dla naszych braci i sióstr, którzy błądzą. Ci ludzie mają bardzo mocne i twarde programy więc odsyłam do publikacji Margaret Peters „Polityka globalistów przeciwko rodzinie” o trzech Raportach w ramach Fundacji Gates:
https://szczepieniapolio.wordpress.com/fundacja-billa-i-melindy-gates-ciemna-strona-dzialalnosci-fundacji-i-sponsorowanych-programow/ na szczycie londyńskim. Margaret pisze: „wśród 150 uczestników tzw. Szczytu Londyńskiego znajdowali się globalni liderzy – agendy Zdrowia Praw Seksualno-Reprodukcyjnych, która grupuje rządy, sponsorów, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. Spotkali się w Londynie we wspólnym celu – wszczęcia globalnego ruchu, zapewnienia kolejnym 120 mln dziewcząt i kobiet w wieku reprodukcyjnym od 15 do 49 lat w 69 najbiedniejszych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcyjnych do 2020 r. Wymagane środki szacuje się na 4,3 mld USD w ciągu następnych 8 lat, utrzymania zaopatrzenia dla około 260 mln kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne, wymagane środki szacuje się na 10 mld USD w ciągu następnych 8 lat”.

Nie miejmy wątpliwości, że te działania krążą wokół takich właśnie planów nowej globalnej etyki. Odsyłam Państwa do prac Margaret Peters, do rozeznania tej etyki, ale również pragnieniem mojego serca jest to, żeby to przekuwać w czyny. Margaret w swoim wywiadzie mówiła o tym, że Polska ma misje. Dlaczego Polska? Dlatego, że My jesteśmy jeszcze w Kościołach i My się jeszcze modlimy.
Na zakończenie jeszcze raz dziękuję Margaret Peters i ks. prof. Tadeuszowi Guz dla ich pracy i dziękuję serdecznie Ojcom za zaproszenie do TV TRWAM, a Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Życzę Państwu Bożego Błogosławieństwa i tego abyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawdy Prawa Bożego. Bóg zapłać!”

I My Dziękujemy. Szczęść Boże Pani i Wszystkim Ludziom Dobrej Woli!

Inicjatywa Katolicka 2018

   

1952 ukończonie Kwatery Głównej ONZ
- pamiętała jeszcze wojnę i Boga
2017
- już nie pamięta

14.11.2017

11.11.2017:
Płynie MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
po polskiej lewicy, po polskiej lewicy,
zobaczył Gdańsk i Wałbrzych,
pewno ich nie minie, pewno ich nie minie.

Faktyczny pogrzeb polskiej lewicy PO-PSL-N-SLD-Nowacka-Razem i.t.p.
Prof.
Andrzej Zybertowicz zamknął im usta i oczy, ks. Adam Boniecki pokropił święconą wodą, a prof. Ewa Łętowska PO domknęła wieko trumny.
Czy Katarzyna Kolenda-Zaleska, r.1963, straci pracę w TVN?


 

W neomarksistowskiej telewizji TVN, w programie „nowej globalnej etyki” „Arena Idei”, poprowadzonej przez Katarzynę Kolendę-Zaleską, w dniu 12.11.2017 r. -  w części II o czasie od 48 min. 17 sek. do 1 godz. 03 min. 15 sek. - prof. Ewa Łętowska wypowiedziała do prof. Andrzeja Zybertowicza następujące słowa:

„poliamoria to świetna rzecz, ale na pewno nie z panem, tak, jestem dżenderystką”

 

W naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej polska lewica burzy jej fundament – tak w skrócie można podsumować wypowiedzi prof. Andrzeja Zybertowicza w TVN. Ponieważ lewica nie chce uwzględnić fundamentu, składającego się z trzech warstw: suwerennej, chrześcijańskiej, patriotycznej. Mamy do czynienia z krzywą wieżą. Polska jest krzywa od strony zachodniej i północnej,a tu i ówdzie i w innych miejscach, do których można zaliczyć Ratusze w Warszawie, Gdańsku, Wałbrzychu. Przedmiotowa audycja dostarczyła nowego, przedwyborczego sondażu – Wyborów 2018. Wynika z niego, że prawica uzyska 86%, a lewica 14% - takie było zakończenie stypy.

RW

Telewizja Republika - prof. Andrzej Zybertowicz (doradca prezydenta RP) - W Punkt 2017-06-13

15.11.2017

Panie Janie Rulewski z PO, pan się nie martwi.

Jan Rulewski - po PO - poszedł do telewizji TVN i użalił się na przebieg Marszu Niepodległości w Warszawie 2017, obawiając się Marszu w 2018. Nie ma się co obawiać p. Janie, że utracicie władzę w samorządach, a media komunistyczne będą zlikwidowane, gdyż takie są zasady demokracji, nazywanej też wolą większości społeczeństwa, a nie niewolą ludu, wywoływaną mniejszością i zaszłością polityczną totalitarnego komunizmu, narzuconego w 1989 i przedłużanego nie według woli społeczeństwa, ale według woli „ubywateli PRL-u”, którzy do siebie mówią, jak w epoce Faraonów – „obyśmy żyli wiecznie, tak nam dopomóż TVN, Gazeta Wyborcza, Newsweek i Polsat”.


Panie Janie, niech się p. nie martwi przyszłorocznym Świętem Niepodległości w Warszawie, bo każde święto ze swej natury nie jest totalitarne. Natomiast trzeba dekomunizować totalitaryzm komunistyczny, z jakim mamy do czynienia nie tylko w Ratuszach Warszawy, czy Gdańska, ale w całej zachodniej i północnej Polsce, czego żywymi przykładami są Marsze Niepodległości w Wałbrzychu i Świdnicy - w skrajnych wyobrażeniach ich prezydentów, wałbrzyskiego z PO i świdnickiego z SLD.
RW

Arena NSZZ”SOLIDARNOŚĆ” w Wałbrzychu vs Arena komunistycznej idei TVN

Prof. Jerzy Bralczyk w TVN: „Cóż to za czerwona hołota, którą młodzi chcą wycinać sierpem i młotem?”

To ta – PO-PSL-SLD-N-NOWACKA-RAZEM. To jest ten zespół, który mówi: ”ma być tak samo, jak przed 2015”. Czyli tak samo jak przed 1989. Dlatego w 1989 r. „przeszmuglowali” do rzekomo wolnej Polski Trybunał Wojciecha Jaruzelskiego z 1984 r., a następnie w 1997 r., rękami Aleksandra Kwaśniewskiego, dołączyli do niego Konstytucję, ogłaszając wszystkim Polakom, aby oba te „dekalogi komunistycznej prawdy” uważali za prawo...

RW

Myśląc po katolicku...

SUMIENIE NARODU -Pikieta „Stop Aborcji” w dniu 21.11.2017 w Wałbrzychu w centrum Piaskowej Góry....nagłośnienie w zupełności zaspokoiło nasze oczekiwania...

01.12.2017

Luterańska narracja TVN-u i Ratusza w Wałbrzychu.

Prezenterka TVN zwróciła się do swojego korespondenta w Sejmie, w celu uzyskania informacji w sprawie ustawy likwidującej przerywanie ciąży, zadając mu charakterystyczne dla tej stacji pytanie: „Co na to politycy?”. Nie zapytała: „Co na to katolicy?”. Bo dla nich ważniejsza jest władza i partie, z ich „mamuśką” – PZPR. Nie zapytała, bo odpowiedź byłaby miażdżąca nie tylko dla tej stacji, o której już wiemy, że jest „klanem komunistów”, ale i dla wałbrzyskiego Ratusza, który jest też „klanem komunistów”. Słowo uczciwość, już dawno zostało wykreślone ze słownika obu klanów. Natomiast słowo KATOLIK, zastępowane jest słowem KONSERWATYSTA. Ogromnie się już boją słowa KATOLIK. Nic dziwnego, skoro społeczeństwo odzyskuje swoją świadomość, poczucie wartości oraz odpowiedzialności, zawarte we filmie „Luter i rewolucja protestancka” Grzegorza Braun.

Do klanu TVN-u - reprezentowanego przez PO-PSL-SLD-N-Nowacką-Razem - Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, zwraca się o pomoc w promowaniu „walorów” Wałbrzycha, czyli dżenderowo-komunistyczno-liberalnych instytucji, takich jak Stara Kopalnia, Aqua Zdrój i przedsiębiorstwa miejskiego, jakim został ustanowiony zamek Książ. Jakież będzie promowanie miasta przez „targowicką TVN”? Luterańskim płaszczem, spod którego jak na dłoni widać dżender, komunizm i liberalizm. Do kogo będzie skierowana ta promocja? Przecież nie do nas – KATOLIKÓW, ale do wałbrzyskiego Ratusza. Bo społeczeństwo już oddziałało i oddziałuje – raz sierpem, raz młotem, wiadomo już w kogo. Do kiedy? Do czasu Wyborów 2018.

RW

Marsz Niepodległości 2017 PO-PSL
w Wałbrzychu cz. I

Marsz Niepodległości 2017 PO-PSL
w Wałbrzychu cz. II

Roman Szełemej: "...należy wspomnieć tych, którzy po 89 roku mądrze budowali, naszą pozycję na świecie, w Europie..."

- W tych słowach mowa jest o komunistach, panie Prezydencie, a co
z robotnikami? Przecież to nie robotnicy zrobili "falstart" w 1989 roku, ale komuniści!

Marsz Niepodległości 2017 SLD
w Świdnicy

To na pewno jest Świdnica, a nie Plac Czerwony w Moskwie. Chociaż podobieństwo przywódcze jest identyczne. I w Moskwie i w Świdnicy rządzi ta sama partia – komunistyczna. Ona - Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy z SLD, nie wyobraża sobie, aby nie miałaby zwyciężyć w pierwszej turze. On - Władimir Władimirowicz Putin, Prezydent Rosji, podobnie nie wyobraża sobie, aby miało być inaczej. Ma być tak samo? W jaki sposób Beata M.Słaniewska pełni urząd prezydenta miasta, będąc członkiem SLD, skoro tej partii nie ma w Parlamencie Polski? O to, trzeba już zapytać mieszkańców Świdnicy.
RW

MARSZ KOMUNISTÓW 11.11.2017 Z HORRORAMI

POD PRZYWÓDZTWEM I SEKRETARZ sld  W śWIDNICY 

Beaty Moskal-Słaniewskiej: "księżnej świdnicko-wałbrzyskiej"

MARSZ
 

DO NIEPODLEGŁOŚCI 03.08.2017
Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu

- Za Rządem, za sprawiedliwością 
- Za opuszczeniem gmachu Ratusza organizacjom antypaństwowym PO-PSL, o których w gmachu mówią: "tu nie ma partii"
- Przeciw "sądokracji": aby sąd był Sądem, bez opaski na oczach, aby nie posługiwał się tylko rękami "ważąc sprawy", ale posługiwał się Rozumem i Krzyżem

- Przeciw "bankokracji": braku ustawy dla "frankowiczów" i powszechnej lichwie
- Przeciw...

Marsz Największy
do Niepodległości 07.10.2017

było 1 mln Patriotów, w Warszawie 11.11.2017 - 60 tys.

w "Różańcu na Granicy" w Golińsku, z Wałbrzycha udział wzięło: kilka Patriotek i jeden Patriota

Reportaż

 

Ludzie pracy na Jasnej Górze

Luter - Z jakich państw składają się współczesne Niemcy?

28.10.2017

O niewoli babilońskiej Kościoła” Marcina Lutra Martin S. Smith napisał: „Surowe wychowanie sprawiało, że jako człowiek dorosły nie potrafił okazywać uczucia przyjemności, choć potrafił je odczuwać. Pewnego razu ukarano go w szkole piętnaście razy w ciągu jednego przedpołudnia”. „Luter był jednak o wiele bardziej wojowniczy niż większość niezadowolonych z istniejącego stanu rzeczy – doprawdy był człowiekiem wyjątkowo kłótliwym według wszelkich standardów – a poza tym, co ważniejsze dręczyły go poważne obawy co do własnego zbawienia. Szczerze mówiąc, nie miał wiele nadziei. Wkrótce okazało się, że w swoim oburzeniu pod adresem Kościoła wyraża uczucia i nastroje większości mieszkańców licznych państw, z których składały się ówczesne Niemcy”. „Słabym punktem teologii Lutra była kwestia sprawiedliwości świeckiej, którą bardzo niechętnie pozostawił władzom świeckim. Aż do czasów Adolfa Hitlera żaden człowiek nie cieszył się taką charyzmą wśród mieszkańców Niemiec”.
RW

Grzegorz Braun u Gadowskiego: Protestantyzm a dżihad

Amerykański portal churchmilitant pisze:

"Marcin Luter opuścił Kościół i rozpoczął rewolucję protestancką. Według legendy przyłożył on 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze w 1517 roku.
Przygotowując materiały do ​​filmu, filmowcy podróżowali do ośmiu krajów w całej Europie. Mieli wywiady z ekspertami z różnych dziedzin akademickich i nagrywali filmy z historycznych miejsc związanych z początkami protestantyzmu. Według autora- Grzegorza Brauna - zespół przeprowadził wywiady z 15 specjalistami z siedmiu różnych krajów. 

W badaniach i kręceniu filmu najbardziej zaskakującą rzeczą, o której dowiedzieli się filmowcy, był głęboki wpływ Marcina Lutra na Otto von Bismarcka, Adolfa Hitlera i Ericha Honeckera.

Erich Honecker był komunistycznym dyktatorem NRD od 1971 r. do upadku komunizmu w 1989 r. Przez większość swojej kariery politycznej był jawnym orędownikiem skrajnej i całkowitej izolacji od kapitalistycznego Zachodu. W 1961 r. nadzorował budowę muru berlińskiego, a w 1989 roku obserwował jego zniszczenie. Za jego rządów, sam Honecker, miał rzekomo polecić żołnierzom patrolować Mur Berliński, by - "strzelając zabijać" wszystkich próbujących uciec NRD . 
Luter został skrytykowany - i to nie tylko przez katolików - za zjadliwy antysemityzm i za zachęcanie ludzi do przemocy wobec swoich politycznych przeciwników".

Górnicy z "Bogdanki"
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Bogdance 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
- szeroki wybór szkolnictwa
- nowe możliwości pracy

"pocałujcie żabkę w łapkę"

NIEMIECKO-POLSKIE LOBBY handlowe dało nam taką "żabę" - tylko dwie wolne niedziele  w miesiącu!

Oświadczenie 
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie ograniczenia handlu w niedziele

07.11.2017

"Wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie..."