POLSKA FUNDACJA NARODOWA - SPRAWIEDLIWE SĄDY

Zasada Pareto

Mamo, tato, co to są poganie? >>>Europa nie uznająca narodów i Pana Boga,
>>>Socjalizm, komunizm, indywidualizm kapitalistczny,
>>>marksiści PO-PSL-N-SLD-Razem-Nowacka i.t.p., nazywający likwidację sądów,
konstytucji i trybunału, nie DEKOMUNIZACJĄ, ale łamaniem przepisów politycznych.

 

Źli wybierają złych do rządzenia, dobrzy wybierają dobrych, lecz źli są w mniejszości, więc nie mogą panować nad większością. Większość to dobro, więc źli, mogą je uznać, albo – odejść. Największe dobro zostało ustanowione przed wiekami – Boskie, katolickie. Lecz źli je niszczą, co wyraźnie widać, słychać i... Zło to bezrozumność, która nie buduje, ale rujnuje, więc nie może być używane przez władzę. Do niej przeznaczeni zostali rozumni i katolicy. Rozumny nie musi być katolikiem, ale katolik musi być rozumny.

„Zdaniem jest wszystko, co może być prawdą lub fałszem.
W jaki sposób pewność, że tak jest, przejawia się w działaniu człowieka”

Katechizm Kościoła Katolickiego Rozdział III - Nauka Społeczna Kościoła 2425:

 

„Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z „komunizmem” bądź „socjalizmem”. Ponadto odrzucił w praktyce „kapitalizmu” indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką.”

 

„Komuniści mogą doprowadzić do upadku społeczeństwa i ojczyzny. Ich zasady są niemożliwe do utrzymania i niedopuszczalne, zarówno jeśli chodzi o porządek doczesny – opowiadają się bowiem przeciw prawu do własności, skąd wynika nieskończone zło, jak i w odniesieniu do porządku moralnego, gdyż stoją one w opozycji do każdej reguły zdrowej moralności oraz do prawowitej władzy”
                                                                                                                                                                                                                  Sante Padre Pio

 

 

Słowo od Grzegorza Braun 23.12.2017

„W dniach 20-21 stycznia w Niepokalanowie - III zlot „Pobudki”...Zakończona została zbiórka funduszy na produkcję filmu dokumentalnego „Luter i rewolucja protestancka”...Czas przejść do następnych działań, do następnych zadań...WEBINAR z Częstochowy, z Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II, w dniu 09.01.2018, z udziałem Krzysztofa Karoń – historyka sztuki, dla wszystkich w sieci… rejestracja na stronie www.pobudka.org...Po konferencji w temacie „Szkoła” - klasycznym kształceniu i wychowaniu”.

Grzegorza Braun 21.12.2017 - Chanuka czy Boże Narodzenie

Chanuka czy Boże Narodzenie - wybór należy do ciebie" - przedświąteczne refleksje. Spotkanie Centrum Edukacyjnego Powiśle - 21.12.2017, Warszawa

Ryszard Legutko w Parlamencie Europejskim 15.11.2017

„Dla Lewandowskiego nie ma granicy wstydu... To kolejny Orwellowski seans i antypolska kampania... Musiał bym mieć nie 6 minut, ale pół roku, aby to wytłumaczyć... Ta wschodnia Europa śmie coś robić... Wszystkie działania przeciw Polsce są łamaniem traktatów… Komisja Europejska ignoruje wszystkie słowa płynące z Polski – to bezczelność urzędu europejskiego”.

Stanisław Michalkiewicz Zwoleń 16.08.2017

"MEGA! MORAWIECKI BLOKUJE NARODOWY POTENCJAŁ GOSPODARCZY!...Jakich reform Polska potrzebuje?...Ideałem Jarosława Kaczyńskiego jest powrót do sanacji, czyli niewolnictwa „międzynarodówki” na polskich obywatelach...Jestem bezpartyjny, wydaje mi się, że w miarę upływu czasu, okoliczność, że ktoś był tajnym współpracownikiem SB, będzie nabierała coraz mniejszego znaczenia… 30 osób tworzy w Polsce władzę, a ordynacja wyborcza jest „mielona”...o komunistach w Stanach Zjednoczonych”.

Ryszard Legutko obnaża głupotę unijnych urzędników w sprawie #Brexit 28.06.2016

"Te same słowa, te same wykrzywione twarze, co zrobiła polityka europejska?... Cokolwiek by się działo, to powtarzacie ciągle te same słowa... Czy prawda dotyczy tych, którzy rządzą Unią Europejską?"

  Carnegie Hall New York -
Arena
NSZZ "Solidarność" Wałbrzych! 
zamiast

"genderii" Starej Kopalni i Aqua Zdroju

Przemówienie Prezydenta RP wygłoszone podczas uroczystości w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 16.12.2017

Homilia ks. abp. S. L. Głódzia wygłoszona podczas uroczystości w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 16.12.2017

Światowy Dzień Biednych. Msza św. w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka

W trakcie wywiadu z Prezydentem RP, a także w trakcie jakiegokolwiek wywiadu, nigdy nie będzie tak, że uzyskamy WAŻNE informacje.
I zawsze brakuje jednej osoby - TEJ NAJNIŻSZEJ.

 

 

Żeby Dobrze Wybrać, trzeba znać historię, bo ona jest nalepszym
nauczycielem:

- Bitwa pod Grunwaldem

- Bitwa pod Kircholmem

- Rozbiory >>>niemieckie, rosyjskie, austriackie

- I Wojna Światowa

- II Wojna Światowa

- Rok 1989

Za tyle i od tych >>> Polsce należą się odszkodowania

     1

Wiesz, kto jest w i e l k i m? – posłuchaj mię chwilę,
Nauczę ciebie
Poznawać wielkość nie tylko w mogile,
W dziejach lub w niebie.

 2

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy

Zwyciężył zgoła!

  3

Niższym się stawszy, on Zawiść poniża,
A Zawiść w czwały
Leci i czepia mu znamiona k r z y ż a,
Wołając: „Mały!”           

4

I kłamie sobie, jak kłamała pierwej,
Gdy on, z westchnieniem,
Przyjmuje sławę i niesławę – n e r w y,
Prawdę – sumieniem.

            5

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali,
K’temu jedynie,
Iż nie poznają się na wielkim mali
Pierwej, aż zginie.

            6

Podobnież niedźwiedź: pierw trupa zakopie,
By dobył z trumny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lecz to w Syberii, nie zaś w Europie
Bywa rozumnej.

"Wielkość"

 

 

Cyprian Kamil Norwid

I RZECZPOSPOLITA

Rzeczpospolita i Moskwa do 1795 roku -

debata SPJN - 3.02.2015

II RZECZPOSPOLITA

Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939

Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku – wybrane artykuły
Tytuł I. Stosunki polityczne Królestwa

Art. 1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Carstwem Rosyjskim
Art. 3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków, dziedziców
i następców podług porządku następstwa, ustanowionego dla tronu cesarsko- rosyjskiego.

Art. 4. Ustawa konstytucyjna oznacza sposób
i prawidła sprawowania władzy najwyższej.

Art. 5. Król w przypadku swojej nieprzytomności mianuje namiestnika, który powinien mieszkać w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może.
Art. 8. Stosunki polityki zewnętrznej naszego Cesarstwa będą wspólne naszemu Królestwu Polskiemu.
WIĘCEJ: 
http://historia-polski.klp.pl/a-6227-2.html

   

Polska w "obozie"

 

                  (czyli w sowieckim imperium ): 1945-1989

 

WIĘCEJ: https://www.youtube.com/watch?v=VTOJfkRBZAw

 

III RZECZPOSPOLITA

 

BOHDAN URBANKOWSKI

Promocja książki Bohdana

Urbankowskiego

"Źródła" (24.07.2017)

 

Retrospekcja: prof. Jerzy Robert Nowak


- niemieckie wpływy na Bałkanach

 

Bogusław Wolniewicz

wspaniały telefon do radia

Maryja
 

o prywatyzacji majątku

narodowego

ODCINEK, KTÓRY
 

NIE POSZEDŁ W TVP

INFO Minęła 20 2017/12/07

Jedna jest religia  na Świecie

Rzymsko-Katolicka


Przed były zabobony
Po schizmy i uzurpatorstwa

RW

MOCNI W WIERZE

O jedności Kościoła Chrystusowego w

nauce katolickiej

 

Rozmowy niedokończone...

Samorząd - Państwo - Unia Europejska cz.I

 

XXVI Rocznica Powstania Radia Maryja: Orkiestra "VICTORIA" - patriotycznie!

 

XXVI Rocznica Powstania Radia Maryja:„Trąbo nasza, wrogom grzmij...”!

Z Polski do Amerykita droga


 wynosi już 241 lat!!!

Z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 1776:

„Uważamy za niezbite i oczywiste prawdy:


- że ludzie stworzeni zostali równymi sobie;

- że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia;

- że w celu zapewnienia sobie tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, których władza wypływa z woli rządzonych;

- że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim była ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i ustanowić rząd nowy.”

Thomas Jefferson

Jan Matejko - "Bitwa pod Grunwaldem"

 

 

Battle of Kircholm 1605 - One of the greatest military victories of Polish-Lithuanian Commonwealth

 

 

 

 

 

Battle of Bitwa pod Grunwaldem 1410 (Battle of Grunwald Tanneberg) Total War: Attila Machinima

 

 

Z ciupagą 
na Grunwald

 

 

 

 

- historia bez cenzury

 

I

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? –
Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan,
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz.
- Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,
Jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie.
Trąby długie we łkaniu aż się zanoszą, i znaki
Pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami,
Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki…
Jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami…

II

Idą panny żałobne: jedne, podnosząc ramiona
Ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa;
Drugie, w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa,

Inne, drogi szukając, choć p r z e d  w i e k a m i  z r o b i o n a…
Inne, tłukąc o ziemię wielkie gliniane naczynia,
Czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia.

III

Chłopcy biją w topory pobłękitniałe od nieba,
W tarcze rude od świateł biją pachołki służebne,
Przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba,
Włóczni ostrzem o łuki, rzekłbyś, oparta pod-niebne…

"Nie jest trudne uniknięcie śmierci.
Dużo trudniej uniknąć nikczemności. Ta od śmierci jest szybsza" -


Platon: "Obrona Sokratesa" - dwujęzyczne grecko-polskie wydanie
Autor: prof. Ryszard Legutko

"Bema pamięci żałobny-rapsod"

 

...Iusiurandum patri datum u s q u e  a d  h a no  d i e m ita servavi...
                                                                                                                      Annibal


 

Cyprian Kamil Norwid

IV

Wchodzą w wąwóz i toną…wychodzą w światło księżyca
I czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął,
I po ostrzach, jak gwiazda spaść nie mogąca, prześwieca,
Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyplusnął…

V

Dalej – dalej – aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu
I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą,
K t ó r e  a b y  p r z e s a d z i ć  L u d z k o ś ć  n i e  z n a j d z i e  s p o s o b u,
Włócznią twego rumaka zeprzem, jak starą ostrogą…

VI

I powleczem korowód, smęcąc u j ę t e  s n e m  g r o d y,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów,
Aż się mury Jerycha porozwalają na kłody,
Serca zmdlałe ocucą – pleśń z oczu zgarną narody…
………………………………………………………
Dalej – dalej - - 

 

Andrzej Basiński DB2010:

„Długo na tych łamach zajmowałem się tym,
co po wyborach przed dwoma laty zgotowało nam PiS”.
„Za dary socjalne wielu zgodziło się na zamordyzm
i taka jest smutna prawda o dzisiejszej Polsce”.
„dotarła do mnie wiadomość o śmierci Piotra,
który dokonał w Warszawie samospalenia na znak
protestu przeciwko ekscesom władzy”

- DB2010 z 22.11.2017
Więcej: 
http://db2010.pl/?p=10678

Janusz Bartkiewicz DB2010,
milicjant-policjant,
młodszy od Jarosława Kaczyńskiego o 12 dni:

„aby prezesa i jego akolitów precz pogonić”

- DB2010 z 18.10.2017
Więcej: 
http://db2010.pl/?p=10359 

Ryszard Wieczorek DW2018,
 górnik-policjant:

Polacy mają tak daleko do sprawiedliwości, jak stąd do PO-PSL-N-SLD-Nowacka-Razem.
KATOLICY zamiast LEWICY, w Samorządach!

SOKRATES, jeden z ludzi, nie z tych, którym pozostał jedynie wygląd człowieka:

„ludzie źli mają zły wpływ na swoje najbliższe otoczenie,
zaś dobrzy dobry”. „Czcigodny człowieku...
obywatelu miasta…, a nie wstydzisz się zabiegać
o majątek tak, abyś go miał najwięcej,
a także o sławę i honor,
a nie dbasz o prawdę i o duszę,
aby była najpiękniejsza, ani o nich nie myślisz”.
„Cnota nie bierze się z majątku, lecz majątek z cnoty,
a także inne dobra, jakie zdobywają ludzie w życiu prywatnym i publicznym”.

O wyroku śmierci i innych wyrokach, za dawanie świadectwa prawdzie:

„Taki sposób uwolnienia się nie jest ani skuteczny, ani godny: najpiękniejszy zaś i najłatwiejszy sposób to nie ograniczać innych, lecz starać się samemu być możliwie najlepszym”.


 

w audio           mediach...

Teologia Polityczna Co Tydzień: Stulecie października

Rewolucjonizm zawsze jest rozdarciem między osobami ojca i syna, odrzuceniem ojcostwa, to jest – afirmacją śmierci i przemijania w miejsce żywota wiecznego. W waszych zewnętrznych rewolucjach ma miejsce naruszenie odwiecznej zasady – zasady hierarchiczności, zasady organicznej więzi, to znaczy zostaje odrzucony Boży porządek świata” – tak pisał Mikołaj Bierdajew wzburzony inteligenckim akcesem do nurtu rewolucji rosyjskiej z 1917 roku. Sens tego wydarzenia jawił mu się już zaledwie kilka lat po przewrocie październikowym jako nie tylko gwałt na religii, ale rozerwanie dotychczasowych nici i zanegowanie boskiego ładu.CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie 
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie ograniczenia handlu w niedziele

07.11.2017
"Wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie"                                     

Skontaktuj się 

 

Pro Moc Ja

właściwe

treści

na właściwym miejscu

     
Dobrze Wybierzmy 2018